Няма информация, предоставена повече от три пъти от община Главиница, съгласно глава III от ЗДОИ.

 

 

 

Печат