Написано от Админ на .

▌АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 


1 - Административна услуга - Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование docX2


2 - Административна услуга - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи docX2

 

 

 

Печат