• Начало
  • Детски градини
  • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ - ДЕТСКА ГРАДИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр.Главиница изпълнява проект BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - „У

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ - ДЕТСКА ГРАДИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр.Главиница изпълнява проект BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - „Уча се, за
да сполуча“. pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.