ЗАПОВЕД № РД-01-133 гр. Главиница,01.03.2018 г.,относно:Предложение за изменение на действащия план на с. Калугерене - ПУП за изменение плана за регулация и застрояване за ПИ 103 и УПИ I-101,103 кв. 14 по ПР на с. Калугерене предлага образуване на нов УПИ с градоустройствени показатели за зона Жм. pdf

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт