Написано от Админ на .

 

Проект за подробен устройствен план /ПУП/- изменение на плана за регулация/ИПР/ за УПИ IX-47 и УПИ XV-47, кв. 8 по регулационния план на село Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра/допускане/ pdf

 

 

 

Печат