Проект за изменение на кадастрален план и изменение на Подробен устройствен план/ПУП/- плана за регулация/ПР/ за УПИ XV-147, кв.5 по плана на с. Зебил, общ. Главиница и изменение на улична регулация между о.т.50-о.т.57 по плана на село Зебил/одобряване/ pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.