Написано от Админ на .

 

Мотивирано искане и скица – предложение за изработване на ИПР /изменение плана за регулация/ и ПЗ /план за застрояване/ за ПИ 55, кв. 9 по плана на село Дичево, община Главиница /допускане/ - ZIP формат

 

Печат