Написано от Админ на .

 

Проект за подробен устройствен план /ПУП/- изменение на плана за регулация /ИПР/ за поземлен имот /ПИ/ с планоснимачен номер 103 в квартал 5 по регулационния план на с. Зебил, общ. Главиница /допускане/ pdf

 

 

Печат