Написано от Админ на .

 

Поправка на кадастрален и регулационен план за ПИ № 103 в кв.5 по плана на с. Зебил, общ. Главиница /допускане/ pdf

 

 

Печат