Написано от Админ на .

 

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Склад за селскостопанска техника" в УПИ I-55, УПИ II-54, УПИ III-54, УПИ V-47 и УПИ XII-53 кв. 17 по плана на село Звенимир, общ. Главиница /допускане - ZIP формат

 

 

Печат