Написано от Админ на .

 

Разрешаване за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ VI-90, кв. 7 по плана на село Подлес, община Главиница /допускане/ - ZIP формат

 

 

Печат