Написано от Админ на .

 

Проект за подробен устройствен план /ПУП/- изменение на плана за регулация /ИПР/ за ПИ 105 в кв.32 по регулационния план на с. Зафирово, общ. Главиница /допускане/ pdf

 

 

Печат