Написано от Админ на .

 

arrow1 Проект за изменение на плана за уличната регулация /ИПУР/ от О.Т.6 до О.Т.9 по регулационния план на гр. Главиница и Проект за изменение на ПУП- план за регулация /ПР/ на УПИ I, за “Завод за строителна техника” в кв.1 идентичен с идентификатор ПИ 15031.501.1215 по КККР /одобряване/ - ZIP FORMAT

 

 

 

 

Печат