Написано от Админ на .

 

1 - Проект за ПУП за изменение на ПЗ на УПИ III-296, кв. 13 по плана на село Зафирово, община Главиница /КПИИ-допускане/ pdf

2 - pdf

 

 

Печат