Написано от Админ на .

 

1 - Проект за ПУП-ПЗ на ПИ 21230.91.26, местност „Стопански двор“ по плана на село Дичево, община Главиница /КПИИ-допускане/ pdf

2 - pdf

 

 

Печат