Написано от Админ на .

 

Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ I-144, 161, УПИ II-162 и УПИ III-144,163, кв.13 и Изменение на плана за улична регулация/ИПУР/ между О.Т 50, О.Т.51 и от О.Т.101 по плана на с. Ножарево, общ. Главиница /одобряване/ pdf

 

 

Печат