Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ I-144, 161, УПИ II-162 и УПИ III-144,163, кв.13 и Изменение на плана за улична регулация/ИПУР/ между О.Т 50, О.Т.51 и от О.Т.101 по плана на с. Ножарево, общ. Главиница /одобряване/ pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.