Написано от Админ на .

 

 

1- Проект за „Подробен устройствен план/ПУП/- плана за застрояване/ПЗ/ за ПИ 81075.4.575, в местност „Под свинарника“ /одобряване/ pdf

2-->pdf

 

 

 

Печат