• Начало
  • АКТИВНИ ПРОЕКТИ
  • 9-ПРОЕКТ "Социално приобщаване на уязвимите, етническите и маргинализираните групи в община Главиница, чрез социално-трудова и здравна интеграция" по процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-2.109 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ "Социалн

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт