На 20.10.2018 г. се проведе еднодневна екскурзия до Плиска, Мадара и Велики Преслав по обособен модул от Дейност 12 за реализиране на проект № BG05M9OP001-2.005-0136-C01 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси ” 2014–2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ekskurzia 01 l

..........    pdf

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.