logo header

Мотивационно обучение
по проект №BG05M9OP001-2.005-0136 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“,
„Евро Проконсулт Русе“ ЕООД, съвместно с Община Главиница информира, че предстои провеждане на мотивационно обучение по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 „Отново активни“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Дата: 20 март 2018 г.

Място на провеждане: Домашен социален патронаж, гр. Главиница

Начало: 10:00 часа

Мотивационното обучение има за цел да:

  • повиши капацитета на целевата група при разработването на основни документи за кандидатстване за нова работа – автобиография и мотивационно писмо;
  • да се изградят умения и адекватно поведение за търсене на работа по различни канали, както и умения за адекватно поведение по време на интервю;
  • да насочи представителите на целевата група към включване в професионално обучение.

Събитието се провежда като част от дейност 4 – Мотивационно обучение по Компонент 1

Присъствието на всички поканени лица е задължително!

 

Проект:  BG05M9OP001-2.005-0136-C01 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.