Написано от Админ на .

 

 

1

 

Обект: „Реконструкция на Народно читалище „Христо Ботев-1940” и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство, в ПИ15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница” pdf

 

2

 

3

 

 

 

Печат