• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Съобщение - във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0113-C01 проект No BG05M9OP001-2.040-0113-C01 „Осигуряване на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница”, От 01.08.2019 г. до 08.08.2019 ще се прием заявления

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.