ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

 

Календар за местни данъци и такси

 

По Закона за местни данъци и такси дължите:

Печат