Проведе се награждаване на класиралите се участници в конкурса "С добро по Великден"

 

Проведе се награждаване на класиралите се участници в конкурса "С добро по Великден"

 

 На 30.04.2024 г., по повод предстоящите великденски празници Община Главиница и Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Главиница наградиха деца и ученици от Средно училище „Васил Левски“ гр. Главиница, Обединено училище „Иван Вазов“ с. Зафирово и ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница.

            На класиралите се участници Неждет Джевдет- Кмет на Община Главиница връчи грамоти и предметни награди, благодари за участието им в конкурса.           

Класирането беше по категории:

 Първа група – Детска градина;

 Втора група - 1- 4 клас;

 Трета група - 5-7 клас;

 Четвърта  група - 8-12 клас.

 Класирани са:

 

  • Първа възрастова група:

 I място- Арда Нурхан от Група „Шарено петле“ гр. Главиница при ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“  гр. Главиница

 II място- Йозлем Юдаим от ИГ „Слънчице“ с. Зафирово при ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“  гр. Главиница

 III място –Гьокчер Гюрхан от ИГ „Кокиче“ с. Зебил при ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“  гр. Главиница

 

  • Втора възрастова група:

 I място- Ефе Али при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница

 II място-Реван Невзат при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница

 III място-Гюлин Росенова при ОбУ „Иван Вазов“ с. Зафирово

  • Трета възрастова група:

 I място- Умут Йозгюр при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница

 II място- Мелис Синан при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница

 III място- Мюкерем Валева при ОбУ „Иван Вазов“ с. Зафирово

  • Четвърта възрастова група:

 Николай Добрев - за участие и отлично представяне при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница.

  Пожелаваме Ви здраве, благоденствие и творчески успех!

 

 1 result

2 result

3 result

4 result

5 result

6 result

7 result

8 result

9 result

10 result

11 result

12 result

13 result

14 result

15 result

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт