Проведе се „Общински преглед на художествената самодейност“

Написано от Админ на .

 

2

 

 

На 07.10.2017 г. се проведе „Общински преглед на художествената самодейност“
 Раздел II - Турски фолклор под патронажа на Кмета на Община Главиница - г-н Неждет Джевдет. Народно читалище „Зора - 1954 г.“ с. Листец бе домакин на мероприятието.

Участие в турския фолклор взеха 12 читалища от общината:
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1942 г.” с. Коларово, НЧ „Зора - 1954 г.” с. Листец, НЧ „Христо Ботев - 1954 г.” с. Зебил, НЧ „Христо Ботев - 1945 г.” с. Дичево, НЧ „Светлина - 1968 г.” с. Вълкан, НЧ „Бъднина - 1941 г.” с. Бащино, НЧ „Светлина - 1960 г.” с. Звенимир, НЧ „Янко Забунов - 1957 г.” с. Черногор, НЧ „Ст. Караджа - 1966 г.” с. Долно Ряхово, НЧ „Пеньо Пенев - 1959 г.” с. Ножарево, НЧ „Светлина - 1943 г.” с. Калугерене, НЧ „Ведрина - 1997 г.” с. Косара., в които се състезаваха 170 самодейци.

Кмета на Община Главиница - г-н Неждет Джевдет връчи грамоти и плакети за най-малък самодеец - Берен Исмет (на 8 год.) при НЧ „Светлина - 1943 г.” с. Калугерене и най-възрастен самодеец - Фатме Ремзи (на 77 год.) при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1942 г.” с. Коларово.

Прегледа имаше състезателен характер. Самодейците от читалищата се състезаваха в 5 жанра - вокални групи, танцови групи, индивидуални изпълнения, пресъздаване на обичаи и дуетни изпълнения.

Самодейците бяха оценявани от жури в състав: Хабил Курт, Орхан Мемиш и Мюмюне Хаккъ. След изнесената 4 часова програма журито направи следните номинации:

Вокална група

Танцова група

Индивидуално изпълнение

Обичай

Дуетно изпълнение

Поощрителни награди получиха:

-Есра Тахир и Онур Дауд  при НЧ „Христо Ботев - 1954 г.“ с. Зебил за рецитиране на стихотворение;

-НЧ „Стефан Караджа - 1966 г.“ с. Долно Ряхово за танци.

Всички номинирани и класирани по жанрове, получиха плакети и парични награди от Кмета на Община Главиница, както следва:

I място - 150.00 лв.

II място - 100.00 лв.

III място - 50.00 лв.

поощрителна награда - 50.00 лв.

Поздравителни адреси получиха всички читалища, участващи в „Общински преглед на художествената самодейност“ Раздел II - Турски фолклор, които съхраняват и популяризират ценното фолклорно богатство, стимулирайки неговото развитие в днешни дни.

 

01

 

1

 

4

5

7

8

9

10

11       12       13

14

15

16

17

19

20

21

Печат