Написано от Админ на .

 00 download - ЗАПОВЕД №0319 / 28.02.2017 - относно: Общински горски територии забранени за паша на селскостопански животни по землища

 

Печат