• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • УВЕДОМЛЕНИЕ - ЗАБРАНЯВА се достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства, спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства /ATV/ до горските територии

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

       На основание чл. 146, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, във връзка с предприемане на мерки в изпълнение на Заповед №  РД 48 – 48/31.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и писмо Рег. № ИАГ – 16857 от 12.08.2019 г. на ИАГ, във връзка с необходимостта от спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете и с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча и на основание  Заповед № 135 от 12.08.2019 г. на Регионална дирекция по горите – Русе се ЗАБРАНЯВА достъпа  и движението на физически лица и пътни превозни средства, спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства /ATV/ до  горските територии, които са инфектирана зона.

На територията на община Главиница инфектирани са следните територии:

 1. Около констатиран случай на АЧС при дива свиня „Паисиево”, обявена със Заповед № 11-1417/19.07.2019 г. на БАБХ:
  • ПЛСР Звенимир – ЛРД „ Дулово” на територията на ТП ДЛС „Каракуз”;
  • ПЛСР Зебил – ЛРД „ Дулово” на територията на ТП ДЛС „Каракуз”;
 2. Около констатиран случай на АЧС при дива свиня „Осен”, обявена със Заповед        №   11 – 1631/07.08.2019 г. на БАБХ:
  • ПЛСР Главиница – ЛРД „Сокол” Тутракан на територията на ТП ДЛС „Каракуз”;
  • ПЛСР Стефан Караджа – ЛРД „Сокол” Тутракан на територията на ТП ДЛС „Каракуз”.

Срок на действие на Заповед № 135 от 12.08.2019 г. на РДГ - Русе  – от 12.08.2019 г. до 12.10.2019 г.

 

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ………п………..

 Кмет на община Главиница

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.