Работно време и контакти

Написано от Админ на .

Дирекция "Стопанско управление и хуманитарни дейности",

Отдел "Управление и стопанисване на общински гори",
гр. Главиница, обл. Силистра
ул. "Витоша"44
тел. 08636 / 22-83 
 
РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 08.00 ч. до 12.00 ч и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 
 

Печат