Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-744 /29.10.2018 - относно: границите на районите, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на твърди битови отпадъци за 2019 г. pdf

 

Печат