ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 2017-2020 ГОДИНА.

Написано от Админ на .

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 2017-2020 ГОДИНА.

00 download

Програмата е приета с Решение № 192/28.02.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница

Печат