• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ
  • Отдел "Местни данъци и такси" уведомява своите граждани, че стартира Кампания 2017 за плащане на данъци и такси към община Главиница

Отдел "Местни данъци и такси" уведомява своите граждани, че стартира Кампания 2017 за плащане на данъци и такси към община Главиница

 

Отдел "Местни данъци и такси" уведомява своите граждани, че стартира Кампания 2017 за плащане на данъци и такси към община Главиница. Плащането на задълженията може да се извършва на касата на Отдел "МДТ", находяща се в гр. Главиница, Втори административен блок, ет.1, стоя №2, на изнесената каса на "Информационно обслужване" АД в гр. Силистра, ул. Добрич №168, както и по банков път при ЦКБ АД - клон Силистра по сметка: IBAN:  BG12 CECB 9790 8447 8356 00 и

BIC:  CECBBGSF.

         Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 г. се извършва на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.

         За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и съдебни изпълнители. 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.