• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ
  • Отдел „Местни данъци и такси” напомня на лицата, подлежащи на облагане с патентен данък, че крайният срок за подаване на декларация по чл.61н, ал.1 от ЗМДТ за 2022г. е 31 януари 2024г.

Отдел „Местни данъци и такси” напомня на лицата, подлежащи на облагане с патентен данък, че крайният срок за подаване на декларация по чл.61н, ал.1 от ЗМДТ за 2022г. е 31 януари 2024г.

 

На вниманието на лицата, подлежащи на облагане с патентен данък

  Отдел „Местни данъци и такси” напомня на лицата, подлежащи на облагане с патентен данък, че крайният срок за подаване на декларация по чл.61н, ал.1 от ЗМДТ за 2022г. е 31 януари 2024г.

  Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

  Данъкът може да се плати и на четири равни вноски – до 31 януари, 30 април, до 31 юли и до 31 октомври 2024г., но в този случай отстъпка не се ползва.

При неподаване на декларация по чл.61н, ал.1 в срок, на виновните лица се налага административна санкция – глоба.

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт