ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври 2018 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Област СИЛИСТРА, община ГЛАВИНИЦА,
населено място С.СУХОДОЛ, кметство ......................, секция № 324
Адрес на избирателната секция:
.................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------
Име
---------------------------------------------------------------------------------
АБЕДИН НУРИ РУШИД
АБИДИН ИСМАИЛ ИЛИЯЗ
АБИЛ ХАЛИМ РАИМ
АДЕВИЕ ХАЛИЛ НАИМ
АДЖЛАН АБЕДИН НУРИ
АЙГЮЛ АЛИЕВА МЕХМЕД
АЙГЮЛ ЕДИЯ АСАН
АЙГЮН НУРИ НУРУЛА
АЙДЖАН ФЕРАИМ ФЕРАИМ
АЙДЪН МЕДЖИДИН НЕДЖИБ
АЙДЪН ТАХИР ИДРИЗ
АЙКУД МУЖАВИТ ДЖЕЛИЛ
АЙЛЕР МЕТИН МУСТАФА
АЙЛИН ДЖЕЛЯЛ МЕХМЕД
АЙЛИН СЕВИНЧ ЕЛМАН
АЙЛЯ НЕЖДЕТ ЮДАИМ
АЙЛЯН АДИНАН НУРИ
АЙНУР АХМЕД САЛИ
АЙНУР МЮМЮН БЕЙТУЛА
АЙРИЕ МАХМУД ОСМАН
АЙРИЯ АКИФ ЮСЕИН
АЙРИЯ ИСМАИЛ РАСИМ
АЙСЕЛ ФЕВЗИ ХЪЛМИ
АЙСЕР ЯКУБ МЮМЮН
АЙСУН ВЕЖДИ КЕМАЛ
АЙСУН КЕМАЛ АХМЕД
АЙХАН АХМЕД ЕБАЗЕР
АЙХАН РЕМЗИ АХМЕД
АЙХАН ТАХИР ИДРИЗ
АЙШЕ КАРАНИ ХАШИМ
АЙШЕ ХАСАН АКЪ
АЙШЕГЮЛ АСАН СЮЛЕЙМАН
АЙШЕГЮЛ ИСЛЯМ ЕФРАИЛ
АЙШЕГЮЛ ИСМАИЛ КЕРИМ
АЙШЕГЮЛ КЯМИЛ ИСМАИЛ
АЙШЕГЮЛ МЮМЮН МЕХМЕД
АЙШЕГЮЛ НЕДЖИБ РЕДЖЕБ
АЙШЕГЮЛ ОСМАН ОСМАН
АЙШЕГЮЛ ХАМИД ИСМАИЛ
АКЛИМЕ ФЕРАД АСАН
АЛИЕ ОСМАН ОСМАН
АЛИМ САЛИМ САЛИ
АЛИМЕ ЕШАР САЛИМ
АЛИМЕ КЯШИФ БЕКИР
АЛПЕР РЕШАД РАМАДАН
АНКА РУСЕВА НЕДЕЛЧЕВА
АСАН ДАУД МУСТАФА
АСАН ЕБАЗЕР ШАБАН
АСЕНИЕ ЗАИД МУСТАФА
АТИДЖЕ МЕРДАНМУСТАФА ТЕФИК
АТИКЕ БЕЛГИН НУРИ
АХМЕД АДЕМ СЮЛЕЙМАН
АХМЕД ЕБАЗАР ШАБАН
АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
АХМЕД ЯХЯ ЯКУБ
АШКЪН РУЖДИ САЛИМ
АЯН АБЕДИН НУРИ
БАЙСЕ САЛИ РАСИМ
БАРЪШ ХАМИД БЕХЧЕД
БАХТИЕ ДЖЕМИЛ АХМЕД
БАХТИШЕН ИСМАИЛ НАСУФ
БЕДИХА МЮСТЕДЖЕБОВА НАСУФ
БЕЙЕ ШЕФКЪ ТЕФИК
БЕЙЗА МЕХМЕД САЛИ
БЕЙЗА ТАСИН ТАЙР
БЕЙНУР БЕЙЗА МЕХМЕД
БЕЛКЪС СЮНАЙ КЮЧУКОВА
БЕНХУР АХМЕД РАСИМ
БЕРАТ НЕВРАТ КЕМАЛ
БЕРГИНАЙ АЙРИЕ ДАУД
БЕРИЕ МЮМЮН ИСЛЯМ
БЕРНА ОРХАН ТАИР
БЕРОЛ МЮМЮН ИСЛЯМ
БИЛГЕН РЕФКЪ ХЪЛМИ
БИЛГЕР НАЗИМ МУСТАФА
БИЛГИН АБИЛ ХАЛИМ
БИЛСЕР РЕДЖЕБ НЕДЖИБ
БИЛЯЙ АЙРИЕ МАХМУД
БИЛЯЛ АЛИ САЛИМ
БИЛЯЛ АХМЕД САЛИ
БИЛЯН ДАВИДОВ АСЕНОВ
БИРГИНАЙ АМДИ МЕХМЕД
БИРГЮЛ ГАЛИБ СЮЛЮШ
БИРОЛ ХАСАН САЛИ
БИРСЕН РУЖДИ АХМЕД
БИСЕР НИКОЛАЕВ ИВАЙЛОВ
БОЯН БОГДАНОВ ИВАНОВ
БУРЧИН РИДВАН ЛЯТИФ
БЮЛЕНТ БЕНХУР АХМЕД
БЮЛЕНТ РЕФКЪ ХЪЛМИ
БЮЛЯНТ САЛИМ ЮСЕИН
БЮЛЯНТ ФАДУЛ ИСМАИЛ
ВАДЖИДЕ МЮДЖЕЛИТ АХМЕД
ВАИД ЮСЕИН ФЕРАТ
ВАЙДЕ АМДИ РЕДЖЕБ
ВАЙДЕ САЛИМ ЮМЕР
ВАСФИЯ МЕХМЕД АЛИ
ВЕЖДИ КЕМАЛ СЮЛЕЙМАН
ВЕЖДИ НАЗИФ АЛИШ
ВЕЖДИ ТАСИМ САЛИ
ВЕСИЛЕ АХМЕД МЕХМЕД
ВЕСИЛЕ МУСТАФА РУШИД
ВЕСИЛЯ ОСМАН СЮЛЕЙМАН
ВИЖДАН АЛИШ ТАХИР
ВИЖДАН МУЗАФЕР АЛИШ
ВИЛДАН КАДИР ФАИК
ГААЛИП САЛИМ АЗИС
ГАЛИМАН ЗАИТ БЕКИР
ГАЛИМАН МЕХМЕД МЕХМЕД
ГАЛИМАН РЕМЗИ АМДИ
ГАЛИМАН САБРИ САЛИМ
ГАЛИП ХАЛИД МЕХМЕД
ГРЕТА СТОЯНОВА ШАБАН
ГЪЛМАН МАРЕМ ТАИР
ГЬОКЧАН ФЕРАД МУРАД
ГЮЗЕНДЯР ГАЛИБ ХАЛИД
ГЮЛБАХАР РЕДЖЕБ ЯКУБ
ГЮЛБЕН СИНАН ЗЕКЕРИЕ
ГЮЛБИЯ МУСРЕФ ЯКУБ
ГЮЛБИЯ РЕДЖЕБ АХМЕД
ГЮЛДЕНИС АЛИТ ШАКИР
ГЮЛДЕНИС ИЛМАЗ МУСТАФА
ГЮЛДЖАН ИДРИЗ ИСМАИЛ
ГЮЛДЖИХАН АЛИ ДАУД
ГЮЛЕР МЮМЮН ХАШИМ
ГЮЛЗАР ЮСЕИН МЕХМЕД
ГЮЛНАДИЕ ЛЮТФИ АХМЕД
ГЮЛНУР ДЖЕМАЛ ИСМАИЛ
ГЮЛСЕВИН МУХСИН МЕХМЕД
ГЮЛСЕВИН ФЕРАД ВЕЙСАЛ
ГЮЛСЕИН ЮСЕИН АЛИЛ
ГЮЛСЕН ДЖЕВАТ ХАЛИМ
ГЮЛСЕРЕН МУСИН ЕБАЗЕР
ГЮЛТЕН ЮСЕИН ХЪЛМИ
ГЮЛТЕН ЮСМЕН МЕХМЕД
ГЮЛФИДЖАН АЛИ ЮСЕИН
ГЮЛШЕН ДЖЕМАЛ ГЮРГЕНЛИ
ГЮЛЮМСЕР ДЖЕМАЛ САКАООЛУ
ГЮЛЮМСЕР КАСИМ ЮСЕИН
ГЮЛЮМСЕР МУРАД РЕДЖЕБ
ГЮЛЯЙ ГЮНАЙ АДЕМ
ГЮЛЯЙ СИНАН НУРЛА
ГЮЛЯФЕР МЮДЖЕЛИТ ИСМАИЛ
ГЮНАЙ АДЕМ МЕХМЕД
ГЮНАЙ АЛИШ ТАХИР
ГЮНАЙ РУБИЛ АПТУРАИМ
ГЮНАЙ ХЮСЕИН САЛИМ
ГЮНАЙ ЮСЕИН ДАУД
ГЮНАЙДЪН АХМЕД МЕХМЕД
ГЮНАН ФЕРАД МУРАД
ГЮНЕЛ МУХСИН МЕХМЕД
ГЮНЕЛ ЮСЕИН НЕДЖИБ
ГЮНЕР ИСМАИЛ РАШИД
ГЮНЕР РЕМЗИ СЕЛИМ
ГЮНЕРИЕ АЛИТ ЕБАЗЕР
ГЮРАЙ ГЮНАЙ ТАХИР
ГЮРСЕЛ АХМЕД МУСТАФА
ГЮРСЕЛ ИЛИЯЗ АЛИ
ДЕНИЗ ЗАИД ОСМАН
ДЕНИЗ КЯЗИМ МЕХМЕД
ДЕНИС БЮЛЕНТ РЕФКЪ
ДЕНИС ЗИЯ ИБРЯМ
ДЖАН САБРИ ИБИШ
ДЖАНАН СЕВДЖАН ХЮСЕИН
ДЖАНЕР ДЖЕЛИЛ ИСМАИЛ
ДЖАНЕР ИРФАН КАБИЛ
ДЖАНЕТ НЕФТИН ФЕВЗИ
ДЖАНСЕЛ ГЮНАЙ ХЮСЕИН
ДЖАНСУ АЛЯТИН ХАЛИЛ
ДЖАФЕР МЮМЮН ШЕРИФ
ДЖЕВАЙДИН ФЕИМ ФЕИМ
ДЖЕЙХАН НЕВЗАТ ШАБАН
ДЖЕЛАЛ ОСМАН ЮМЕР
ДЖЕЛИЛ ИСМАИЛ РУШИД
ДЖЕЛИЛ НЕАЗИ РАШИД
ДЖЕЛИЛ САЛИ РАСИМ
ДЖЕЛЯЛ КЯЗИМ МУСТАФА
ДЖЕМАЛ МЕХМЕД АЛИД
ДЖЕМАЛ РЕДЖЕБ ИЛИЯЗ
ДЖЕМИЛ НЕВЗАТ ШАБАН
ДЖЕМИЛ РАФИ АЛИ
ДЖЕМИЛ РЕФКЪ РУШИД
ДЖЕНАН ШЕРАФЕТ ИСМАИЛ
ДЖЕНГИЗ ГЮНАЙ ХЮСЕИН
ДЖЕНГИЗ ШЕРАФЕТ ИСМАИЛ
ДЖИХАН ИБРЯМ АХМЕД
ДЖУМАСИЕ АЛИОСМАН РАСИМ
ДЖУМАСИЕ САЛИ РЕДЖЕБ
ДЖУНЕИТ НААИМ НУРЛА
ДЖУНЕИТ НЕФТИН ФЕВЗИ
ДЖУНЕИТ НИХАТ ИСМАИЛ
ДИЛБЕР МЕХМЕД РЕДЖЕБ
ДИЯНА ДИЯНОВА ХРИСТОВА
ЕБРУ ЕРДИНЧ СЮЛЕЙМАН
ЕВГЕНИ АНТОНОВ РАДУЛОВ
ЕВГИН МЮМЮН САЛИ
ЕВИНЧ ЮНУЗ АЛИТ
ЕДА ЕДЖЕВИТ МЮДЖЕЛИТ
ЕДЖЕ МЕХМЕД АЗИС
ЕДЖЕВИТ МЮДЖЕЛИТ РЕДЖЕБ
ЕДИС МЮМЮН ЛЮТФИ
ЕДИЯ АСАН МЕХМЕД
ЕДИЯ ВЕЙСАЛ САЛИ
ЕЛИЦА ДЕЯНОВА ИСМАИЛ
ЕЛФИНАЗ НЕВЗАТ ДАУД
ЕМБИЕ АХМЕД ЯХЙА
ЕМЕЛ МЕХМЕД МЕХМЕД
ЕМЕЛ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ЕМИНЕ ОСМАН САЛИМ
ЕМИНЕ ХЪЛМИ САЛИМ
ЕМНЯ ТАХИР ШАБАН
ЕМРАН МЮМЮН ЛЮТФИ
ЕМРАХ РАХИМ НУРЛА
ЕМРЕ КЕНАН КЕМАЛ
ЕРГЮЛ РИДВАН ЙСУФ
ЕРДЖАН НЕЖДЕТ МЕХМЕД
ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ЯКУБ
ЕРДИНЧ КАБИЛ АХМЕД
ЕРДИНЧ ШЕМСИДИН АПТУЛА
ЕРДУН ТАЛИБ САЛИМ
ЕРКАН ДЖЕВАТ АХМЕД
ЕРСИН ЕВИНЧ ЮНУЗ
ЕРХАН РИДВАН ЙСУФ
ЕСЕНГЮЛ САЛИ ТАХИР
ЕСЕНГЮЛ ФЕИМ АРИФ
ЕСРА ШИРИН НУРИ
ЕШРЕФ МУСТАН АХМЕД
ЕЮБ ЮСЕИН ЮСЕИН
ЖУЛВЕН САМЕТ РАСИМ
ЗАИД МАХМУД ОСМАН
ЗАКИР ХАМДИ ХАШИМ
ЗЕБУРЕ МАХМУД МЕХМЕД
ЗЕЙНЕБ ЮЛМИ АХМЕД
ЗЕЙНИШ РАСИМ МУСТАФА
ЗЕХРА САЛИМ ДЖЕЛИЛ
ЗИНИШ МЕХМЕТ ХАСАН
ЗИХНИ ИСМАИЛ ШАКИР
ЗИЯ ИБРЯМ НЕДЖИБ
ЗОРКА ШИБИЛОВА РАШКОВА
ЗЮБЕЙДЕ ФЕРАД НАСУФ
ЗЮБЕЙРА ТАИР ХАБИЛ
ЗЮЛЕЙХА ФЕРАД АЛИ
ЗЮЛФИЯ МЕХМЕД АХМЕД
ЗЮЛФИЯ ШУКРИ ДАИЛ
ИБРАМ НУРИДИН ИБРАМ
ИБРЕТ МЕХМЕД АБИЛ
ИБРЯМ НЕДЖИБ СЮЛЕЙМАН
ИДЖААБИ КЯМИЛ ИСМАИЛ
ИЗЕЛ НИХАТ РЕЙХАН
ИЛКЕР НАЗЪМ МУСТАФА
ИЛХАМИ ИБРЯМ НЕДЖИБ
ИЛХАН ЕБАЗЕР ШАБАН
ИЛХАН ФИКРЕТ ИСМАИЛ
ИНЖИХАН ДЖЕВДЕТ РЕДЖЕБ
ИПЕК МИЯСИЕ НЕВЗАТ
ИРФАН АХМЕД САЛИМ
ИРФАН КАБИЛ МЮМЮН
ИРФАН РИДВАН ЮСЕИН
ИСА КАДИР АЛИОСМАН
ИСМАИЛ ИБРЯМ ИЛИЯЗ
ИСМАИЛ ИСМАИЛ НАСУФ
ИСМАИЛ НАСУФ МАХМУД
ИСМАИЛ ХАЛИТ ОСМАН
ИСМАИЛ ШАКИР ЕМРУЛА
ИСМАИЛ ЮСЕИН АСАН
ИСМЕГЮЛ МУРАД ХАСАН
ИСМЕГЮЛ ЮСЕИН МЕХМЕД
ИСМЕТ ФЕРАД ВЕЙСАЛ
ИСМИХАН БАСРИ МЕХМЕД
ЙОЗДЖАН НААМИ САЛИ
ЙОЗКАН БЕЙХАН ШЕРИФ
ЙСУФ АМДИ РЕДЖЕБ
КААН ЙЕШИЛ
КАБИЛ КАБИЛ АХМЕД
КАБИЛ МЮМЮН ЮСЕИН
КАДРИЕ ХАЛИД ЯКУБ
КАДРИЯ ИСМАИЛ МЕХМЕД
КАЛИПТЕН ЕНВЕР РУШИД
КАРАМФИЛА МАРИНОВА СМИЛОВА
КЕЗБАН ЕРГЮН МУРАД
КЕМАЛ АЛИМ РАШИД
КЕМАЛ МЕХМЕД ФЕЙЗУЛА
КЕНАН КЕМАЛ МЕХМЕД
КРАСЕН БОЯНОВ БОГДАНОВ
КЪЙМЕТ ВЕХБИ ГАФУР
КЯЗИМ МУСТАФА БЕКИР
КЯНИЯ АСАН ЮСЕИН
ЛАРИСА СОНЕВА АСАН
ЛЕМАН АХМЕД АХМЕД
ЛЯТИФ МЮМЮН СЮЛЕЙМАН
МАРИЯНА МАЛИНОВА ХИНКОВА
МАХТЮМЕ МЮСТЕДЖЕБ РАШИД
МЕДЖИДИН НЕДЖИБ АХМЕД
МЕЛЕГБЕР МЕДИ НЕШЕЛИ
МЕЛИСА ИЛКЕР НАЗЪМ
МЕРГЮЛ МЮМЮН КАЯ
МЕРДИН СЕДААТ ЕМИН
МЕРИЯМ МЕХМЕД МУСТАФА
МЕРЯМ ВЕЙСАЛ АЛИД
МЕТИН МЮДЖЕБА МЕХМЕД
МЕТИН ХАСАН МЕХМЕД
МЕХМЕД ОСМАН САЛИМ
МЕХМЕД САЛИМ МУСТАФА
МЕХМЕТ МАХМУТ ОСМАН
МЕХРИМАН ЗИЯ ИБРЯМ
МЕЯМ ТЕФИК САЛИМ
МЕЯМ ХАЛИМ ИСМАИЛ
МИАСЕР КАБИЛ АЛИМ
МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕН НАЙДЕНОВ СЕВДАЛИНОВ
МИНЕВЕР КЯМИЛ САЛИ
МИНИЗЯ АКА ШАБАН
МИТХАТ ДЖЕЛИЛ РАШИД
МИЯСЕ ХАЛИМ АХМЕД
МИЯСИЕ НЕВЗАТ ИСМАИЛ
МУДИН КЯШИФ ХАШИМ
МУЖАВИТ ДЖЕЛИЛ АПТУРАИМ
МУКАДИС ЮЗЕИР ХАСАН
МУРАД НЕДЖИБ АХМЕД
МУРАДИЕ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
МУСИН МЮМЮН АЛИ
МУСТАФА АЛИ САЛИМ
МУСТАФА МЮРСЕЛ НАИМ
МУХСИН ЮМЕР МУСТАФА
МЮБЕДЖЕЛ ФИКРЕТ СЮЛЕЙМАН
МЮБЕРА АЛИ ИСМАИЛ
МЮБЕРА КАБИЛ АЗИС
МЮДЖЕЛИТ НИЯЗИ РАШИД
МЮДЖЕЛИТ РЕДЖЕБ ХАСАН
МЮДЖЕЛЯ ФИКРЕТ АЛИ
МЮМЮН ИСЛЯМ МЕХМЕД
МЮМЮН ЛЮТФИ ЕФРАИЛ
МЮМЮН САЛИ РЕДЖЕБ
МЮМЮНЕ АЛИЛ САЛИМ
МЮМЮНЕ БЕДРИ АЛИТ
МЮРБАН КАРАНИ АЛИ
НААДЖИЯ АЛИЛ АЛИ
НААЗИМ КАРАНИ ВЕЙСАЛ
НААИМ НУРЛА МЕХМЕД
НААМИ САЛИ МАХМУД
НАДЖИЕ АСАН ЯКУБ
НАДЖИЯ МЮМЮН САЛИМ
НАДРИЕ ВЕХБИ АПТУЛА
НАДЯ ФИЛКОВА ДЕМИРТАШ
НАЗИКЕ ФЕИМ АЛИ
НАЗИЛЯ ДЖЕВДЕТ ОСМАН
НАЗИМ АСАН ЕБАЗЕР
НАЗИМ БИЛЯЛ АЛИ
НАЗИМ ШЕФКЪ ТЕФИК
НАЗЛЪМ НАЗИМ АСАН
НАЗМИ ЕШРЕФ МУСТАН
НАЗМИЕ НАЗМИ ОСМАН
НАЗМИЯ АХМЕД САЛИМ
НАЗЪМ МУСТАФА БЕКИР
НАИЛ ХАМИД ХАБИЛ
НАИМ ЕРДИНЧ ШЕМСИДИН
НАЙЛЯ ИСМАИЛ АСАН
НАРГИС СЮНАЙ АДЕМ
НАСУФ МАХМУД НАСУФ
НАСУФ САБРИ ИСМАИЛ
НЕБАЕТ САБРИ ХАЛИТ
НЕБАХАТ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
НЕБИХА ЮЛМИ САЛИМ
НЕВЗАТ ЗАФЕР
НЕВЗАТ ШАБАН АРИФ
НЕВИН СЕБАТИН ФЕИМ
НЕВИН ФЕВЗИ МУХСИН
НЕВРАТ КЕМАЛ АЛИМ
НЕВРИЕ АЛИ ИЛИЯЗ
НЕВРИЕ ЛЯТИФ КАДИР
НЕВРИЯ МАХМУД ОСМАН
НЕДЖИБЕ МУРАД РАСИМ
НЕДЖИЕ ДАУД АЛИЛ
НЕДЖМИ НАЗМИ ЕШРЕФ
НЕДЖМИ САЛИ МАХМУД
НЕДЖМИДИН АПТУЛА ЮСЕИН
НЕДРЕТ ЮСЕИН АЛИЛ
НЕЖДЕТ МЕХМЕД РАСИМ
НЕЖДИЕ НАЗИМ БИЛЯЛ
НЕЖЛЯ ФААДУЛ РУШИД
НЕЗАЕТ ИСМЕТ СЮЛЕЙМАН
НЕЗИХА КАРАНИ РУШИД
НЕЙРМАН МЕХМЕД МЮМЮН
НЕЛИН РУЖДИ АХМЕД
НЕРИМИН ЗАКИР АЛИ
НЕРМИН БЕЙХАН САЛИ
НЕСИБЕ РУШИД ЮСЕИН
НЕСИН ХАСАН МЕХМЕД
НЕСРИН АХМЕД САЛИМ
НЕСРИН НАЗМИ АХМЕД
НЕФИС ИЛХАН ФИКРЕТ
НЕХАТ ФЕРАД АСАН
НЕХИРЕ МОХАДИН ШЕФКЕД
НЕШЕ ЕЛИМАНОВА АЛЕКОВА
НИНА ФИЛКОВА ДЬОРТЕР
НИХАТ ДЖАФЕР МЮМЮН
НИХАТ ИСМАИЛ ХАЛИТ
НИХАТ РЕЙХАН НЕДЖИБ
НУРАЙ МЕХМЕТ МАМУТ
НУРБИН РУБИДИН НУРИ
НУРГЮЛ МЕХМЕТ МАМУТ
НУРГЮЛ НЕДЖМИ САЛИМ
НУРГЮЛ САЛИ ТЮРК
НУРГЮЛ ФЕДЖРЕДИН ОСМАН
НУРДЖИХАН ЗАИД АБИЛ
НУРДИХАН НЕДЖМИ ШАБАН
НУРЕЛ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
НУРЕТИН МЕХМЕТ МАМУТ
НУРЕТИН САДЪК АЛИОСМАН
НУРСЕВЕН ИСМАИЛОВА МАМУТ
НУРСЕН НУРТЕН ТАХИР
НУРСЕС АЙХАН ФЕИМ
НУРСЕС НААИМ ИДРИЗ
НУРСЕС НУРИДИН ИБРЯМ
НУРТЕН ИБРЯМ ВЕЙСАЛ
ОКТАЙ МЮЗЕЛИФ АХМЕД
ОКТАЙ ФУАТ ЮСЕИН
ОЛЧАЙ АБИДИН ИСМАИЛ
ОНУР БЕЙХАН САЛИ
ОНУР НУРГЮЛ ЛЯТИФ
ОРХАН МУРАД ФЕРАД
ОРХАН ТАИР МЕХМЕД
ОРХАН ХАЙРУЛА МЮМЮН
ОСМАН ДЖЕЛАЛ ОСМАН
ПЕМБЕГЮЛ ЮСЕИН БЕКИР
ПЕРЮЗЯ РЕДЖЕП ЮСЕИН
РАБИЕ АЛИ МУСТАФА
РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
РАМАДАН ЮСЕИН САЛИМ
РАХИМ НУРЛА МЕХМЕД
РАШИД ЛЮТФИ АХМЕД
РЕДЖЕБ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ЯКУБ ЯКУБ
РЕМЗИ АХМЕД МЕХМЕД
РЕМЗИЯ АЛИ САЛИМ
РЕНАЙ АЛИЕВА ОСМАН
РЕНАЙ ФУАТ ЮСЕИН
РЕФИЕ АСАН ОСМАН
РЕФКЪ РУШИД МЕХМЕД
РЕШАД ИСМАИЛ САЛИМ
РЕШАД МУРАД НАСУФ
РИДВАН ЙСУФ АМДИ
РИДВАН ЛЯТИФ МУСТАФА
РИЗА РАШИД АМЗА
РИШАД МЕХМЕД МЮМЮН
РОКЧАН ФЕРАД МУРАД
РУБИДИН НУРИ РУШИД
РУЖДИ ЕТЕМ ХАЛИЛ
РУЖДИ САЛИМ САЛИМ
РУЗИЕ АБИЛ САЛИ
РУЙА ЛЕВЕНТ ИДРИЗ
РУКИЕ ГЮНАЕВА ИБРЯМ
РУФИЕ РАШИД МУСТАФА
РУШИД ИСМАИЛ РУШИД
СААЛЯ ИБРЯМ ДАУД
САБРИЯ РАШИД ХАЛИЛ
САБРИЯ ЮМЕР АЗИС
САДЕТ ЮЗЕИР МЕХМЕД
САЙМЕ САДЪК САЛИМ
САЙМЕ ЮСЕИН АХМЕД
САЙНУР СЕЙХУН САЛИМ
САЛИ ЛЯТИФ АКИФ
САЛИМ МЮМЮН САЛИМ
САЛИХА ШЕФКА МЕХМЕД
САЛЯ САБРИ ИСМАИЛ
САМЕТ РАСИМ БЕЙТУЛА
САМЕТ САЛИ ЛЯТИФ
САМИ ЮСЕИН САМИ
САТКЪ САЛИМ АЗИС
САФИЕ САЛИ ЮМЕР
СЕБААТ ТАСИМ ИСМАИЛ
СЕБАЙДИН ФЕИМ ФЕИМ
СЕБИЛЕ НИЯЗИ МЕХМЕД
СЕВГИН ИЛИЯЗ АЛИ
СЕВГИН СЕЛЯЙДИН КАДИР
СЕВГИНАР МУСТАФА САЛИМ
СЕВГЮЗЕЛ СЮЛЮШ КАЗИМИ
СЕВГЮЛ БЕЙХАН ЛЯТИФ
СЕВГЮЛ САЛИ МАХМУД
СЕВДА ЛАТИНОВА ИВАНОВА
СЕВДА МИРЧЕВА РАШКОВА
СЕВДА РАШИД САЛИМ
СЕВДАЛИН НИКОЛАЕВ ИВАЙЛОВ
СЕВДЖАН ХЮСЕИН РАШИД
СЕВДЖИХАН НАСУФ САБРИ
СЕВДЖИХАН ОСМАН МЕХМЕД
СЕВДИЕ ДЖЕЛИЛ САЛИ
СЕВДИМ АХМЕД МЕХМЕД
СЕВЕН СЕЙФЕДИНОВ САЛИЕВ
СЕВИЛ ИСМЕТ МЕХМЕД
СЕВИЛ РАСИМ СТОЯНОВА
СЕВИЛ РЕДЖЕБ АЛИЛ
СЕВИЛ РЕШАД ЕЛМАН
СЕВИМ АХМЕД МЕХМЕД
СЕВИНГЕЛ НАЗИМ КАРАНИ
СЕВИНЧ СЕЛЯЙДИН САЛИ
СЕВИНЧ ЮСЕИН ОСМАН
СЕВНУР НЕЖДЕТ ЙОЗЕЛ
СЕДААТ ЕМИН ХАСАН
СЕДЖАЙ СЕВДИМ МЕХМЕД
СЕЖДАН ФАДУЛ НЕДЖИБ
СЕЗГИН РЕШАД ИСМАИЛ
СЕЗГЮЛЕР ИДЖАБИ ЯКУБ
СЕЗЕН ЕРДИНЧ ИСМАИЛ
СЕИРАНИ НЕДЖМИДИН АПТУЛА
СЕЙДЕГЮЛ ИСЛЯМ ХАСАН
СЕЙДЯ МЕХМЕД АЛИ
СЕЙФЕДИН САЛИЕВ ХАБИЛОВ
СЕЙХАН АЙХАН АХМЕД
СЕЙХУН САЛИМ РЕДЖЕБ
СЕЛАЛИДИН КАДИР КЕРИМ
СЕЛВЕР АХМЕД МЕХМЕД
СЕЛВЕТ МЕМЕТ АШИМ
СЕЛВЕТ РАСИМ АХМЕД
СЕЛВЕТ ХАСАН МЕХМЕД
СЕЛВИЕ ДЖЕЛИЛ САЛИ
СЕЛВИН ЮЛХАН ДАУД
СЕЛЕН РЕШАД МУРАД
СЕЛЧУК МУСТАФА АЛИ
СЕМИХА ЕРДЖАН АСАН
СЕРДАР НЕДРЕТ ЮСЕИН
СЕРДАР РАХИМ НУРЛА
СЕЧКИН ИСА КАДИР
СИБЕЛ ГЮНАЙ АДЕМ
СИБЕЛ СЕВДЖАН ХЮСЕИН
СИДИКА САЛИ ЛЯТИФ
СИНАН БАХРИ ОСМАН
СИНАН МЕХМЕД СЕЛИМ
СИНАН ХАСАН ЮДАИМ
СОНГЮЛ ТЮНДЖАЙ ШЕРИФ
СОНЕР МУСТАФА НАИМ
СУНАЙ АЛИШ ТАХИР
СУНАЙ ЗАИТ САЛИМ
СУНАЙ МЕХМЕД МУХСИН
СУХАТ САБРИ АБИЛ
СЮЛЕИЯ СЮЛЮМАН РАШИД
СЮЛЮШ КАРАНИ ЮСЕИН
СЮНАЙ МЕХМЕД СЕЛИМ
ТАИР АСАН МЕХМЕД
ТАЛЯТ ДЖАФЕР МЮМЮН
ТАНЕР ЛЯТИФ МЮМЮН
ТАНЖУ БИЛЯЛ АХМЕД
ТАНСЕР ИСМАИЛ ИБРЯМ
ТАНСУ АЛЯТИН ХАЛИЛ
ТАРКАН САЛЯТ САЛИ
ТЕВИДЕ ИБРЯМ АЛИШ
ТЕЗДЖАН НААМИ ШАБАН
ТЕЗЖАН ДЖЕМАЛ РЕДЖЕБ
ТЕЗИЛЯ САЛИ АЛИШ
ТОДОРКА ДЕЯНОВА ХРИСТОВА
ТУНАЙ ТУНЧЕР ИСМАИЛ
ТУНДЖАЙ АБИДИН ИСМАИЛ
ТУНДЖАЙ БЕЙХАН ШЕРИФ
ТУНДЖАЙ НАЗИМ БИЛЯЛ
ТУНЧЕР ГАЛИП САЛИМ
ТУРГАЙ НЕХАТ ФЕРАД
ТУРГУТ МУЖАВИТ ДЖЕЛИЛ
ТУРГУТ НЕХАТ ФЕРАД
ТУРКЯН АСАН РУШИД
ТУРХАН РАШИД АМЗА
УРИЕ ФЕРАД РАШИД
УРИЯ АСАН САЛИМ
ФАДУЛ ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФАДУЛ МУСТАФА БЕКИР
ФАРУК РЕЙХАН НЕДЖИБ
ФАТМЕ АХМЕД ИСМАИЛ
ФАТМЕ МАРЕМ ФЕЙЗУЛА
ФАТМЕ МУСТАФА РАИМ
ФАТМЕ НАИМ САЛИМ
ФАТМЕ СЮЛЕЙМАН АХМЕД
ФАТМЕГЮЛ АЛИОСМАН АЗИС
ФАТМЕГЮЛ МУСА РУШИД
ФАТМЕГЮЛ РАШИД МУСТАН
ФАТМЕГЮЛ ЮДАИМ ЕМРУЛА
ФЕВЗИ РЮСТЕМ РЕДЖЕБ
ФЕДЖРЕДИН ХЮСЕИН ХАКЪ
ФЕДЖРИЕ АКЪ НЕДЖИБ
ФЕЖРИДИН АСАН ЮДАИМ
ФЕИМ ФЕИМ СЕЛИМ
ФЕРАД МУРАД АХМЕД
ФЕРАИМ ФЕРАИМ МЕХМЕД
ФЕРДИ НЕДЖМИ САЛИ
ФЕРИДЕ МЕХМЕД ХАМИД
ФЕРИХА МЕХМЕДОВА ЮСЕИН
ФЕТИЯ РЮСТЕМ ВЕЙСАЛ
ФИЛИЗ ВЕЖДИ НЕДЖИБ
ФУАТ САБРИ ЮСЕИН
ХАЙРИЯ ХАСАН ХАСАН
ХАМДИ ХАШИМ РАШИД
ХАМИД БЕХЧЕТ МЕХМЕД
ХАСАН АКЪ РАШИД
ХАТИДЖЕ МЕХМЕД РАШИД
ХРИСТО МЛАДЕНОВ БОЯДЖИЕВ
ХУРИЕ МУСТАФА ХАСАН
ХУРИЯ ХАСАН МАХМУД
ХУРСЕЛ САТКЪ САЛИМ
ХЮЛИЯ НЕДЖМИ САЛИ
ЧИЙДЕМ НУРЕДИНОВА ИСМАИЛ
ШААЗИЯ АЛИИБРЯМ РАШИД
ШАМВЕР МЕХМЕД ИЛИЯЗ
ШАСИНЕ ИДРИЗ АХМЕД
ШЕВКА ХЪЛМИЕВ АХМЕДОВ
ШЕНГЮЛ МУСТАФА АХМЕД
ШЕНГЮЛ НАЗИМ ДЖЕЛИЛ
ШЕНГЮЛ ФЕДАИЛ ИСМАИЛ
ШЕНЕР ШЕФКЪ ШЕФКЕД
ШЕНОЛ МЕХМЕД ОСМАН
ШЕРИФ МАХМУД МЕХМЕД
ШЕРИХАН ШЕРИФ ЮСМЕН
ШЕФИЕ ОСМАН АКИФ
ШЕФКИЯ ЗАИТОВА ЗАФЕР
ШЕФКЪ РАМАДАН ШЕФКЕД
ШЕХБЕНУР НЕДЖМИ НАЗМИ
ШИНАР ЮСЕИН АЛИ
ШИНАСИ ФЕДАИЛ ЮДАИМ
ШУКРИЕ АХМЕД ИСМАИЛ
ШУКРИЕ ЮСУФ АПТУРАИМ
ШЮКРИЕ ЮМЕР ЮНУЗ
ЮДЖЕЛ ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ЮЗДЖАН АМИД РЕМЗИ
ЮЗДЖАН НАИЛ ХАМИД
ЮЗЕИР ДЖЕМИЛ РАФИ
ЮЗЛЕМ ШЕНОЛ МЮМЮН
ЮЗНУР ЮЗДЖАН ХАМИД
ЮКСЕЛ ДЖЕМИЛ РАФИ
ЮЛКЮН РЕШАД МЕХМЕД
ЮЛМИ САЛИ РАСИМ
ЮМГЮЛ ЕМИН АДЕМ
ЮМИСЕ АЛИ РЕДЖЕБ
ЮМЮГЮЛ ИСЛЯМ НАСУФ
ЮНУЗ АЛИТ ОСМАН
ЮСЕИН АЛИЛ ЮСЕИН
ЮСЕИН ДАУД МЕХМЕД
ЮСЕИН МЕХМЕД РАШИД
ЮСЕИН САЛИМ МЕХМЕД
ЮСНИЯ АМЗА ХАСАН
ЯЛЧЪН НИХАТ ИСМАИЛ

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт