СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Главиница  уведомява че, с Указ №148 обнародван в ДВ бр. 49 от дата 12.06.2018г. на Президента на Република България е насрочен частичен избор  за кмет на кметство Суходол, община Главиница, на 14 октомври 2018 г.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт