Написано от Админ на .

 

ПРОТОКОЛ  № 1

За дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-01-34 от 23.01.2019г. на Кмета на Община Главиница за разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на офертите, във връзка с обявена процедура «Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкця и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“ по ПРСР 2007-2013г.»«Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на  дългосрочен кредит за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкця и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“ по ПРСР 2007-2013г.» pdf

 

 

Печат