СЪОБЩЕНИЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 О, ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ , ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно : определяне за индивидуално и общо ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2022/2023 г.

Кметът на община Главиница уведомява  жителите на общината, че на 21.02.2022г. (понеделник) от 14.00ч. в заседателната зала на общината –гр. Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV, при спазване на всички противоепидемични мерки, ще се проведе ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 О ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 г.

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасище, мера и ливади"
собственост на община Главиница за общо ползване.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасище, мера и ливади"
собственост на община Главиница за индивидуално ползване.

 

 

Печат

СЪОБЩЕНИЕ - Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 17 СЕПТЕМВРИ 2022 г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение № 21 – НС

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 

17 СЕПТЕМВРИ 2022 г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение № 21 – НС от изборните книжа / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината или през интернет страницата на ГД „ГРАО“ по настоящ адрес на лицето.

  Във връзка с насрочените избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. общинска администрация Главиница съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 17 СЕПТЕМВРИ 2022 г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение № 67 – НС от изборните книжа /, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.

  Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци е до  24.09.2022 г.    /Приложение № 17 – НС/

  Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес./ Приложение № 25 – НС/ в срок до 17.09.2022 г.

 

 

Печат

Още статии ...

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт