КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (2019-2023)

Написано от Общ. съвет на .

Постоянни комисии към Общински съвет гр. Главиница
мандат 2019 – 2023 год.

 

         1. Постоянна комисия по бюджет и финанси

                        1. Лютфен ***** Мехмед – Председател;

                        2. Гюлсевер ***** Мехмед - член

                        3. Енвер ***** Сюлейман - член

                        4. Хюсеин ***** Хамди - член

                        5. Гюнай ***** Бедри – член

           2. Постоянна комисия  по стопански дейности, екология и транспорт

                        1. Йозджан ***** Расим – Председател;

                        2. Недрет ***** Алил - член

                        3. Тунчер ***** Ибрахим - член

                        4. Гюнай ***** Бедри - член

                        5. Танер ***** Ахмед – член

            3. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

                        1. Соня ***** Петкова – Председател;

                        2. Дилбер ***** Халим - член

                        3. Гюлсевер ***** Мехмед - член

                        4. Тунчер ***** Ибрахим - член

                        5. Цветелина ***** Савянова – член

            4. Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура

                        1. Нефие ***** Раим – Председател;

                        2. Юлия ***** Георгиева - член

                        3. Йозджан ***** Расим - член

                        4. Енвер ***** Сюлейман - член

                        5. Соня ***** Петкова – член

            5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

                        1. Юлия ***** Георгиева – Председател;

                        2. Ерхан ***** Мехмед - член

                        3. Ради ***** Иванов - член

                       

 

Печат