Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 18.07.2018 год. /сряда/ от 08:30 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница по проект "Красива България" за 2018 год.

                 Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

 

Печат