Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

        На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и Решение №115/24.09.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница на 22.10.2017 год. /четвъртък/ от 10:00 часа, свиквам тържествено заседание на Общински съвет – гр. Главиница в НЧ „Христо Ботев – 1940 год“ гр. Главиница следния

 ДНЕВЕН РЕД:

I. част - Удостояване с „Почетен знак“, „Плакет“ и „Грамоти“ на граждани на Община Главиница за значителен принос и заслуги за развитието на Община Главиница и популяризиране на името й.

 

II. част – Тържествено заседание

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат