РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ЗПУКИ И ЗПКОНПИ - МАНДАТ 2019 - 2023 год.

Написано от Общ. съвет на .

 

Регистър декларации чл.35, ал.1, т.1, 2, 3 и 4, чл.38, ал.1, т.1, 2, 3 и 4, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗКПОНПИ - мандат 2019 - 2023 год.

Регистър декларации чл.35, ал.1, т.1, 2, 3 и 4, чл.38, ал.1, т.1 и 2, във връзка с §2, ал.2 от ЗКПОНПИ - мандат 2019 - 2023 год.

Регистър декларации чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗКПОНПИ - мандат 2015 - 2019 год.

 

Регистър ЗПУКИ

 

 

 

Печат