▌Общинска администрация

Кметове на кметства (2015-2019)

 

Кмет на кметство с. Бащино, Община Главиница
 Bastino Найле Мустафа Хайрулла
Телефон: (08696) 2270 , GSM: 0876 109 386
E-mail: bashtino@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7619, с. Бащино, ул. "Втора" № 09, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО”  
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Богданци, Община Главиница
 Bogdanci Kmet Safii Сафи Мехмед Мустафа
Телефон: (08638) 5210 , GSM: 0876 764 225
E-mail: bogdantsi@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7611, с. Богданци, ул. "Пирин" № 06, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Веска Христова Кирилова,  GSM:0884 436 312
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Вълкан , Община Главиница
 Valkan Kmet Ilmiee Илмие Шабан Хашим
Телефон: (08694) 2396 , GSM: 0886 630 228
E-mail: valkan@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7688, с. Вълкан, ул. "Първа" № 22, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО”  
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Дичево , Община Главиница
 dichevo Ведат Джафер Ахмед
Телефон: (08697) 2259; 2261 , GSM:0888 194 300
E-mail: dichevo@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7625, с. Дичево, ул. "Осемнадесета" № 02, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Бейзат Али Неджиб,  GSM:0884 436 306
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Долно ряхово, Община Главиница
 dolno riahovo Фераим Наим Юдаим
Телефон: (08637) 5235 , GSM:0877 991 299
E-mail: listets@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7624, с. Долно Ряхово, ул. "Първа" № 68, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Гюлнар Юсеин,  GSM:0878 995 991
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Зарица , Община Главиница
  Феджри Бедри Билял
Телефон: (08693) 2317 , GSM: 0888 193 200
E-mail: zaritsa@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7689, с. Зарица, ул. Първа" № 09, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Шукрия Али Кошуджу,  GSM:0884 436 322
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Зафирово , Община Главиница
 zafirowo Стефан Ангелов Денев
Телефон: (08632) 2254 , GSM: 0886 826 109
E-mail: zafirovo@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7610, с. Зафирово, ул. "Атила Зафиров" № 61, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Жоржета Тодорова Стефанова,  GSM:0884 436 310
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Звенемир , Община Главиница
 Zvenimir Kmet Tezcan Тезджан Рушан Юмер
Телефон: (08693) 2227; 2219 , GSM: 0884 436 318
E-mail: zvenimir@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7689, с. Звенимир, ул. "Осма" № 09, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Невин Исмаилова,  GSM:0876 109 475
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Зебил , Община Главиница
 Zebil Kmet Nedim Недим Руфат Чауш
Телефон: (08694) 2210 , GSM: 0884 301 268
E-mail: zebil@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7685, с. Зебил, ул. ""Втора" № 12, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Жулвер Реджеб Реджеб,  GSM:0884 436 323
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Калугерене , Община Главиница
 kalugerene Баакир Яая Юсеин
Телефон: (08695) 2560 , GSM: 0886 891 231
E-mail: kalugerene@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7631, с. Калугерене, ул. "Втора" №14, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Нурдане Назми Басри,  GSM:0884 436 313
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Коларово , Община Главиница
  Хасан Мюстеджеб Мюсреф
Телефон: (08639) 2319 , GSM: 0888 159 200
E-mail: kolarovo@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7613, с. Коларово, ул. "Шипка" № 01, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО”  
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Косара , Община Главиница
 kosara Нювит Юсеин Юсуф
Телефон: (08638) 5277 , GSM: 0884 301 269
E-mail: kosara@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7612, с. Косара, ул. "Втора" № 02, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО”  
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство ЛИСТЕЦ , Община Главиница
 Listec Kmet Ercan Ерджан Есман Реджеб
Телефон: (08694) 2397 , GSM: 0884 301 267
E-mail: listets@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7642, с. Листец, ул. "Първа" №23, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Рефие Рафет Емин,  GSM:0884 436 316
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. М. Преславец , Община Главиница
 preslavets Галина Ганчева Ангелова
Телефон: (08637) 5260 , GSM: 0876 106 003
E-mail: m.preslavets@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7620,с.Малък Преславец,ул."Преслав" №02,Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Рефие Рафет Емин,  GSM:0884 436 316
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Ножарево , Община Главиница
 Nojarevo Kmet Cuneitt Джюнейт Гюрсел Мюмюн
Телефон: (08695) 5238; 5468 , GSM: 0889 146 200
E-mail: nojarevo@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7615, с. Ножарево, ул. "Първа" №22, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Лейля Наимова,  GSM:0888 489 486
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Осен , Община Главиница
 osen Марин Рачев Маринов
Телефон: (08692) 2327 , GSM: 0886 544 143
E-mail: osen@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7634, с. Осен, ул. "Първа" № 27, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО”  
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Падина , Община Главиница
 padina Еркан Амди Абил
Телефон: (08695) 2381 , GSM: 0886 908 596
E-mail: padina@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7617, с. Падина, ул. "Пета" № 05, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО”  
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Подлес , Община Главиница
 podles Милена Пенева Атанасова
Телефон: (08636) 21 79 , GSM: 0888 185 200
E-mail: podles@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7632, с. Подлес, ул. "Първа" № 27, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО”  
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Сокол , Община Главиница
  Иванка Пенева Дончева
Телефон: (08697) 2240; 2423 , GSM: 0888 158 300
E-mail: sokol@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7621, с. Сокол, ул. "Димитър Благоев" № 30, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Вася Жекова Кирова,  GSM:0884 436 307
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Ст. Караджа , Община Главиница
 St. Karaca Kmet Asan Асан Асан Мустафа
Телефон: (08692) 2533 , GSM: 0886 878 330
E-mail: s.karadja@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7633,с.Стефан Караджа,ул."Централна" №31,Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Атанаска Петрова Димитрова,  GSM:0884 436 321
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Суходол , Община Главиница
   
Телефон: (08696) 2288; 2373 , GSM: 
E-mail: suhodol@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7618, с. Суходол, ул. "Първа" № 28, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Сеждан Фадул Неджиб,  GSM:0884 436 308
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Черногор , Община Главиница
 Cernogor Kmet Ozcann Йозджан Ниязиев Юмеров
Телефон: (08636) 31 26 , GSM: 0884 301 270
E-mail: chernogor@ glavinitsa.bg
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
Адрес: ПК 7614, с. Черногор, ул. "Първа" № 15, Община Главиница
Местоположение mestopolojenie1  ,   Карта на кметство
Ст. спец. „АФО” Маринела Ангелова Иванова,  GSM:0884 436 319
Работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.